Upgrade your account to watch videos with no limits!
HỒI TÂM DIỆT COVID
by QUYNGUYEN News 3 views Nov 10, 2021
HÃY HỒI TÂM SÁM HỐI, XIN CHÚA THỨ THA LẦM LỖI VÀ HÀNH ĐỘNG ĐỂ , CHỐNG COVID-19 DIỆT COVID-19 VÀ XIN CHÚA CHO VIỆT NAM CŨNG NHƯ THẾ GIỚI MAU THOÁT KHỎI COVID-19. ĐÂY LÀ GIAI ĐIỆU CỦA BÀI HÁT "TIẾN VỀ SÀI GÒN" ĐỂ DIỆT GIẶC THÌ NAY CŨNG TIẾN VỀ SÀI GÒN ĐỂ DIỆT COVID TRÊN TOÀN ĐẤT NƯỚC.
Comments
TAGS