Thông tin về cập nhập thay đổi của hệ thống Watching.vn

 • Ngày 23/03/2020
 • Cập nhập cổng thanh toán VNPAYQR Thanh toán
 • Thành viên có thể thanh toán qua QR từ Internet banking hoặc từ thẻ ngân hàng nội địa & quốc tế.
 • Tìm hiểu về cổng thanh toán VNPAY tại đây
 • Ngày 22/03/2020
 • Hỗ trợ đăng tải từ phần mềm z_o_o_m´s File & Image Uploader
 • Tải phần mềm z_o_o_m´s File & Image Uploader tại đây
 • Ngày 16/03/2020
 • Hệ thống đưa vào hoạt động beta. Kiểm tra chức năng đăng tải
 • Ngày 15/03/2020
 • Hệ thống hoàn thành quá trình hỗ trợ ngôn ngữ tiếng việt.
 • Ngày 09/03/2020
 • Hệ thống được khởi động Alpha. Cung cấp cho thành viên kiểm tra chức năng.