Upgrade your account to watch videos with no limits!
Biệt đội GI Joe 1 : Cuộc Chiến Mãng Xà
by watchingfilm Other 1 views Nov 12, 2021
Được dịch từ tiếng Anh-G.I. Joe là một loạt phim hành động khoa học viễn tưởng quân sự, dựa trên G.I của Hasbro. Joe nhượng quyền thương mại đồ chơi, truyện tranh và truyền thông. Bộ phim đầu tiên bắt đầu được phát triển vào năm 2003, nhưng khi Hoa Kỳ tiến hành cuộc xâm lược Iraq vào tháng 3 năm 2003, Hasbro đề nghị chuyển thể Transformers.
Comments
TAGS