Trải nghiệm dịch vụ không có quảng cáo.

Không có thời gian chờ đợi & Captcha / Tốc độ trải nghiệm lưu lượng ưu tiên cho thành viên cao cấpXin vui lòng đợi: 5 giây

Gói dùng thử

79K / 7 ngày
  • Trải nghiệm không có quảng cáo
  • Không có thời gian chờ đợi & Captcha
  • Đăng tải tập tin lên tới 5 GB
  • Tốc độ trải nghiệm không giới hạn
  • Tập tin lưu trữ không xóa
  • Hỗ trợ ưu tiên 24h/7
  • Ưu tiên tốc độ đăng tải
  • Ưu tiên tốc độ mã hóa 720HD

180 Ngày Đặc Biệt

459K / 6 tháng
  • Trải nghiệm không có quảng cáo
  • Không có thời gian chờ đợi & Captcha
  • Đăng tải tập tin lên tới 5 GB
  • Tốc độ trải nghiệm không giới hạn
  • Tập tin lưu trữ không xóa
  • Hỗ trợ ưu tiên 24h/7
  • Ưu tiên tốc độ đăng tải
  • Ưu tiên tốc độ mã hóa 720HD